Pardubická 1586, Přelouč (Bývalý areál Tesly)

Soudní znalectví

Pardubická 1586, Přelouč

Soudní znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové, s praxí od roku 2006 v oboru :

  1. Ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací motorová vozidla
  2. Strojírenství – se specializací posuzování technického stavu motorových vozidel

Vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření pro soukromé subjekty, notářství, soudy a policii ČR.

Například:

  1. Obecná cena vozidel a strojů- převody ve firmách , prodej ,koupě, dědické řízení
  2. Výše majetkové újmy poškozením nebo nehodou
  3. Technologie opravy – reklamace

Soudní znalectví - razítko - Václav nekvapil